Kontakt

PRELITECH Spółka z o.o.

Proszówki 186
32-700 Bochnia

tel.: +48 14 611 18 69
fax: +48 14 611 65 77
e-mail: biuro@prelitech.pl

 

Lokalizacja GPS: 49°59'51''N, 20°25'40''E

 

NIP: 868-19-60-709
REGON: 122806355
KRS: 0000453909

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez PRELITECH Spółka z o. o. danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym. Dane osobowe wysyłam dobrowolnie i mam świadomość, że zostaną wykorzystane w celu przesłania odpowiedzi na podany adres poczty elektronicznej. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzania, przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są niezbędne do przesłania zapytania oraz będą przetwarzane przez czas potrzebny do obsługi tego zagadnienia, lub do czasu cofnięcia zgody. Administratorem otrzymanych danych osobowych jest PRELITECH Spółka z o. o. z siedzibą w miejscowości Proszówki 186, 32-700 Bochnia. W celu uzyskanie dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych proszę kontaktować się przez adres poczty elektronicznej biuro@prelitech.pl

 

Prezes Zarządu

mgr inż. Rafał Nowak
tel.: 14 611 18 69
rafal.nowak@prelitech.pl

Dyrektor Generalny

mgr inż. Marcin Gałka
tel.: 696 057 169
marcin.galka@prelitech.pl

Dział księgowości

mgr Marek Kafliński
tel.: 14 611 18 69
fax: 14 611 65 77
biuro@prelitech.pl

Kadra techniczna

mgr inż. Robert Kociołek
tel.: 728 357 894
robert.kociolek@prelitech.pl

mgr inż. Marcin Zając
tel.: 784 510 106
marcin.zajac@prelitech.pl

 

PRELITECH  Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000453909.

Kapitał założycielski 300.000,00 PLN wpłacony w całości.

 

 

 

 

Logowanie