Linie Technologiczne

Firma Prelitech zajmuje się instalacją linii technologicznych i łączeniem maszyn w jeden system. Montujemy przenośniki oraz maszyny dla wielu dziedzin przemysłu a szczególne doświadczenie zdobyliśmy w przemyśle spożywczym, rozlewniach wód mineralnych oraz napojów bezalkoholowych i alkoholowych.   


Wykonujemy montaż mechaniczny:

- Rozładunek komponentów

- Transport na miejsce montażu

- Pozycjonowanie maszyny i urządzeń


Jak i elektryczny:

- Wykonanie tras kablowych

- Wykonanie zasilania

- Wykonanie sieci połączeń z innymi urządzeniami

- Wykonanie wszystkich pomiarów i testów