Prace Elektryczne

Nasza wyszkolona kadra wykonuje zadania instalacyjne na całym świecie. Specjalizujemy się w wykonawstwie nowych oraz modernizacji i naprawach istniejących instalacji elektrycznych w przemyśle oraz obiektach użytkowych i mieszkalnych.

Działamy prawie w każdej dziale elektryki, począwszy od instalacji nisko prądowych do wysoko prądowych. Wykonujemy wszystkie rodzaje pomiarów elektrycznych i przedstawiamy gotowe protokoły. Nasz zespół tworzą doświadczeni elektrycy i automatycy, posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Podczas pracy, używamy wyłącznie atestowanych i bezpiecznych urządzeń znanych producentów.