AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Automatyka i robotyka jest to dział nauki technicznej zajmujący się zagadnieniami sterowania różnymi procesami na styku z mechaniką, elektroniką, sensoryką, cybernetyką oraz informatyką. Domeną tego działu są również rozważania nad sztuczną inteligencją.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Tło nagłówka

MONTAŻ KONSTRUKCJI

Montaż konstrukcji budowlanych polega na złożeniu w jedną całość i odpowiednim zamocowaniu poszczególnych elementów lub części konstrukcyjnych, wykonanych uprzednio poza miejscem ich wbudowania.

MONTAŻ KONSTRUKCJI

Tło nagłówka

STEROWANIE I POMIARY

Pomiary i sterowanie: projekty systemów pomiarów obiektowych, rozprowadzenia kabli sygnałowych. Założenia dla oprogramowania systemów sterowania.

STEROWANIE I POMIARY

Tło nagłówka

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalację elektryczną definiuje się jako zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych funkcji, o napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 1500V prądu stałego, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Tło nagłówka

INSTALACJA KONSTRUKCJI

Hale przemysłowe ze stali zyskały w ostatnich latach wielu zwolenników wśród przedsiębiorców.

INSTALACJA KONSTRUKCJI

Tło nagłówka

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Przemysłowe instalacje technologiczne używane są do transportowania, rozlewania lub dozowania surowców płynnych ze zbiorników magazynowych.

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Tło nagłówka

INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA

Teletechnika jest dziedziną zajmującą się zagadnieniem telekomunikacji w praktyce. Dotyczy szczególnie produkcji, projektowania i wykonywania tych projektów.

INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA

Tło nagłówka